Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék  --  Szakdolgozat /Diplomamunka
Szakdolgozat /Diplomamunka
Szakdolgozat (Szociális munka alapszak valamint Gyermek- és Ifjúságvédelmi tanácsadó szak) és Diplomamunka (Szociálpolitika mesterszak) védés 2014.

Szakdolgozat/Diplomamunka védésre és záróvizsgára/államvizsgára a hallgatóknak maguknak kell jelentkezni az alábbi linken elérhető, kitöltött nyomtatvány leadásával:

http://www.etszk.u-szeged.hu/informaciok/tanulmanyi/tanulmanyi-nyomtatvanyok?objectParentFolderId=12041 "Jelentkezési lap szakdolgozat védésre, záróvizsgára"

A nyomtatványt a záróvizsga/államvizsga előtt 4 hónappal (szeptember illetve február hónapban) a TANOSZ irodán személyesen, (Bal fasori épület fsz. 7/A) vagy e-mailen – varyne@gmail.com címen lehet leadni.

 

 • 1. A szakdolgozat/diplomamunka leadása

Határidő: 2014. november 14.

Helye: Bal Fasor 39-45. TANOSZ Földszinti irodája, Váryné Szélpál Edit

Beadandó:

 • 1 db spirálozott, anonimizált (a Címlapon és a borítón nem szerepel a készítő és a konzulens neve) szakdolgozat/diplomamunka és
 • 1 db CD, lemezborítóval ellátva. Részletes tájékoztató az alábbi linken: (http://home.etszk.u-szeged.hu/szakdolgozat/) A CD-n lévő dolgozatnak nem szabad anonimnek lennie.
 • Megfelelő számú konzulensi lap: Szociális munka alapszakon: 3 db konzulensi lap (szemeszterenként 1-1) Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanácsadó szakon: 2 db konzulensi lap; Szociálpolitika mesterszakon: 2 db konzulensi lap. Mindhárom szakon fontos, hogy az utolsó oldalon a konzulens által megjelölt, “beadásra alkalmas” záradékkal legyen ellátva
 • 1 db Nyilatkozat a forrásmunkák felhasználásával kapcsolatban (az útmutatóban megadott formában)

 

 • 2. A szakdolgozat védése

 

A szakdolgozatvédés a záróvizsga/államvizsga előtt a Tanszék által kiírt időpontban kerül lebonyolításra, várhatóan az alábbi időpontban:

 

 • Gyermek- és Ifjúságvédelmi tanácsadó szak: 2015. január 20.
 • Szociális Munka alapszak (Nappali/Levelező): 2015. január 20-22.
 • Szociális Munka alapszak előre hozott záróvizsga: 2015. január 6. (előzetes jelentkezés alapján)
 • Szociálpolitika mesterszak: 2015. január 23.

 

A szakdolgozatvédés időpontját és az adott napra tervezett konkrét sorrendet a szakdolgozat leadási határideje után tudják meg, ezeket az információkat a Tanulmányi Osztály előadója a Coospace-en publikálja.

A szakdolgozat opponensi véleményét, a szakdolgozat érdemjegyét és az opponens által feltett kérdéseket legkésőbb a szakdolgozat védése előtt egy héttel megkapják. Átvehető személyesen a TANOSZ-on, valamint amennyiben egy kisméretű borítékot megcímeznek, felbélyegeznek és leadnak a TANOSZ-ra, a szakos tanulmányi előadó kolléga elküldi Önöknek, harmadik lehetőség, hogy a szakdolgozat leadásakor megadott e-mail címre küldi át a tanulmányi előadó a fenti információkat (érdemjegy, vélemény, kérdések).

 

A szakdolgozat védés menete:

 

A bizottság tagjai:

 • elnök
 • opponens
 • konzulens

 

A védés során a hallgatók feladata:

 • az elkészült prezentációban mutassa be a szakdolgozatát (max.: 10-15perc):

- választott témája, a vizsgálat tárgya

- miért vizsgálta, miért azt a vizsgálati módot választotta

- milyen eredményre jutott

- opponens kérdéseinek megválaszolása

 • a bizottság vitát folytat, további kérdéseket tesz fel (max.: 10-15 perc)

 

A Szakdolgozat/Diplomamunka érdemjegyét a Kari Tanulmányi Ügyrendben foglaltak szerint a konzulens értékelése, az opponens értékelése és a védésen elért jegy súlyozott aránya határozza meg.

A Szakdolgozat/Diplomamunka védéshez elkészített prezentációikat legkésőbb a védést megelőző 3. napig küldjék el a tanszéki titkárságra a szocmunka@etszk.u-szeged.hu e-mail címre, mert ezeket a Tanszék – a terembeosztásnak megfelelően – felteszi a számítógépekre. Amennyiben lehetséges, a prezentációik elkészítésénél a Microsoft Office irodai program család Power Point 2010-es verzióját, vagy korábbi verzióját használják, mivel a rendelkezésre álló eszközökön ez működik a legüzembiztosabban. Amennyiben más programot használnának, vagy esetleg ettől eltérő prezentációs igényük van, időben jelezzék a tanszéki titkárság felé. Felhívjuk a figyelmet, hogy a védés során ne használjanak online rendszerű, aktív webes kapcsolatot használó alkalmazásokat, mert ezek jelentős hibaforrásként meghiúsíthatják a prezentációt.

A szakdolgozat védés napján a megadott időpont előtt, minimum 30 perccel korábban érkezzenek.

A Szakdolgozat/Diplomamunka védést követően a beadott, fűzött példányt a hallgatók visszakapják, kérjük, ezeket kérjék a helyszínen a Bizottságtól.

A Szakdolgozattal, Diplomamunkával és a védéssel kapcsolatos egyéb információkat a szakokra külön-külön megalkotott Útmutatók tartalmaznak, ezek elérhetők az alábbi linken:

 

http://www.etszk.u-szeged.hu/oktatas/szocialis-munka/szakdolgozat?objectParentFolderId=13063

 

A záróvizsgával/államvizsgával kapcsolatos egyéb információk pedig az alábbi linken érhetők el:

 

http://www.etszk.u-szeged.hu/oktatas/szocialis-munka/zarovizsga?objectParentFolderId=13063

 

 

Szeged, 2014. november 15.

Igazné Dr. Prónai Borbála

tanszékvezető

IMG_2534_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

  Címkefelhő