Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék  --  Szakdolgozat /Diplomamunka  --  Szociálpolitika mesterszak
Szociálpolitika mesterszak
Diplomamunka készítés

A diplomamunka megírása és megvédése a szociálpolitikus diploma megszerzésének feltétele. A mesterképzés hallgatói ezzel bizonyítják, hogy képesek egy, a választott hivatásukhoz kapcsolódó, a szociálpolitika szempontjából releváns szűkebb téma önálló feldolgozására. A hamarosan olvasható útmutatóban megadott formai szempontok alapján elkészített dolgozatot a 4. szemeszter novemberében kell beadni. A dolgozatokat a tanszék által kijelölt opponens bírálja el, aki szakmai véleményt ír róla, ad rá egy érdemjegyet és két-három kérdést tesz fel a szerzőnek. Az opponensi kérdésekre a védésen, a választott témát, a követett módszert és az elért eredményeket bemutató prezentáció keretében kell majd választ adni. Az erre kapott osztályzat beleszámít az államvizsga jegyébe.

Ebben a folyamatban a konzulens tanár nyújt személyre szóló szakmai segítséget: meghallgatja, elbeszélget vele, olvasnivalókat ajánl, ötleteket ad és minden félév végén értékeli is a hallgató munkáját. Minden oktató csak olyan témában fogad diplomamunka készítőket, ami hozzá is közel áll; ez a lista szerepel a mellékelt Diplomamunka témaajánlatban. Nagyon fontos, hogy minden hallgató maga választhasson témát is és témavezetőt is, mert igazi dolgozatot csak olyan témáról lehet írni, ami a szerzőt is vonzza és olyan konzulens vezetésével, akivel megtalálják a közös hangot.

A mesterképzési szak hallgatói kétféleképpen dolgozhatják fel választott témájukat: az az igazi, ha önálló kutatásra vállalkoznak, de írhatnak csak szakirodalmi áttekintést is. Ennek a két féléves útnak megvannak a maga mérföldkövei, amelyeket tanár és tanítvány együtt határoznak meg; ezekre itt és most csak ajánlásokat tehetünk. A „Diplomamunka készítés I.” c. kurzus keretében, amely a képzés harmadik szemeszterében indul, egy rövid bevezetést várunk mindenkitől arról, hogy milyen témát, hol, kikkel és milyen módszerrel szeretne feldolgozni, majd az elméleti fejezet megírása és az adatfelvétel előkészítése következik. A negyedik szemeszterben erre a kurzusra épül a „Diplomamunka készítés II.”, amelynek a kutatási eredmények elemzése, értékelése és az egész dolgozat formába öntése lesz a feladata.

A másodéveseknek február végéig kell eldönteniük, hogy kihez és milyen témára jelentkeznek. Ezt a mellékelt Konzulensválasztó lapon kell dokumentálni, amit a témavezető aláírásával együtt Nemesné Kiss Gyöngyi oktatásszervezőnek kérünk visszajuttatni. A közös munka akkor kezdődhet el, ha a szak vezetője elfogadja, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda pedig regisztrálja választásukat. Mindenki kap majd egy konzultációs lapot is, amit a témavezető tanárnak kell kitöltenie és félévről félévre vezetnie. A félév végi értékelések mellett ez magában foglalja az egyes konzultációk időpontját és a megbeszélések témáját is.

A diplomamunka témavezetésének általános szempontjait természetesen minden konzulens saját személyiségének, munkamódszerének és szakmai felfogásának megfelelően alkalmazza. Egy szemeszterben legalább három személyes találkozás ajánlott, de az már a két fél megállapodásától függ, hogy ki hogyan és mikor él ezzel a lehetőséggel. Ez a választás nem jelent kizárólagosságot; ha a téma úgy kívánja, más tanároktól is lehet kérni egy-egy konzultációs alkalmat.

Bízunk abban, hogy a kutatás és a dolgozatírás mindenkinek megadja majd az alkotás szabadságát és az önálló felfedezés élményét. Sok sikert kívánunk Mindannyiuknak és örömmel várjuk a leendő diplomamunka készítőket.

Szeged, 2014. november 19.

a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék oktatói

DSCF5002_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

    Címkefelhő