Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék  --  Képzések  --  Szociális alap- és szakvizsga 2014- 2015

Szociális alap- és szakvizsga 2014- 2015

szakvizsga

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke, mint vizsgacentrum a 2015. évi szociális alap- és szakvizsga időszakban is meghirdeti vizsgafelkészítő tanfolyamait és vizsgáit.

Tájékoztató a 2015. évi szociális alap- és szakvizsga lebonyolításáról, a jelentkezés feltételeiről

 

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke, mint vizsgacentrum a 2015. évi szociális alap- és szakvizsga időszakban is meghirdeti vizsgafelkészítő tanfolyamait és vizsgáit.

Aki intézményünket választja, a pontosan kitöltött jelentkezési lapot, 6726 Szeged Bal fasor 39-45. címre küldheti az alábbi időpontig:

 

2014. szeptember 1.


Letölthető jelentkezési lapok és önéletrajz-minta itt.

A határidő a jelentkezési lap postai feladásának időpontját jelenti.

 

Jogszabályi háttér:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/I. § írja le a személyes gondoskodást végző személyek szociális szakvizsgájára vonatkozó rendelkezéseket
 • A szociális szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.

 

A jelentkezőnek a jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
 • a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy igazolásokat,
 • szakmai önéletrajzot,
 • szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele előírt

 

A szükséges iratok hiányának pótlásáról, illetve a jelentkezés elutasításról a benyújtást követő 14 napon belül értesítést küldünk. Amennyiben a jelentkező a szükséges iratok hiányát 14 napon belül nem pótolja, jelentkezése elutasítottnak tekintendő.

Abban az esetben szervezhetünk szakvizsgát, ha témacsoportonként legalább 15 fő jelentkezik. Amennyiben a jelentkezők száma kevesebb, úgy értesítjük az érintetteket arról, hogy kérésükre a jelentkezést melyik szakvizsgacentrumhoz irányítjuk át. Ha ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, a jelentkezés a következő vizsgaidőszakra érvényben marad.

 

A szociális szakvizsga választható témakörei

 • családvédelem, családgondozás
 • gyermekjóléti alapellátás
 • gyermekvédelmi szakellátás
 • idősek szociális ellátása
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása
 • fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
 • hajléktalan ellátás.

 

Minden témakörben háromnapos konzultációval segítjük a jelentkezőket a sikeres felkészülésben. A konzultáció időtartama 28-40 óra, melynek helyéről és idejéről értesítjük a jelentkezőket.

A szociális szakvizsga díja 53.000 Ft/fő, mely tartalmazza a konzultáció költségeit is. Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, a megjelölt határidőig nem fizeti, be a vizsgát nem kezdheti meg,

 

 

 

Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam és szociális alapvizsga

A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamra és szociális alapvizsgára a jelentkezéseket a „Jelentkezési lap szociális alapvizsgára" című adatlapon lehet elküldeni, 2014. szeptember 1-ig. A határidő a jelentkezési lap postai feladásának időpontját jelenti.

 

Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát
 • az előírt szakmai gyakorlat igazolásául szolgáló nyilatkozatot, illetve szakmai önéletrajzot

 

Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, illetve alaptanfolyami díjat a megjelölt határidőig nem fizeti be, az alaptanfolyamot, vizsgát nem kezdheti meg.

A tanfolyam díja 117.000 Ft /fő

 

Szociális alapvizsga

Az alaptanfolyam elvégzését követően értesítjük a jelentkezőt, az alapvizsga időpontjáról és a befizetés módjáról.

A szociális alapvizsga díja: 26.500.-Ft/fő

 

Az írásbeli alap- és szakvizsga tervezett időpontja: 2015. március.

 

További információk:

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet www.ncsszi.hu

Az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, mint szakvizsga centrum szakvizsga szervezője:

Nemesné Kiss Gyöngyi

e-mail: nemesne@etszk.u-szeged.hu

tel.: 62/545-125

mobil: 06-20/82-48-153

image006_a_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

  Címkefelhő