Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzések

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (GYIVI) Meghosszabbított jelentkezési határidő!

Karunk Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke 2014 szeptemberi kezdéssel hirdeti meg a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzést.

Képzés megnevezése:

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 

A képzés célja:

A gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakemberek szakmai kompetenciájának, identitásának fejlesztése.


A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Jogi ismeretek, Szociálpolitika, Szociális munka, Gyermek- és ifjúságvédelem, Fejlődéslélektan, Speciális tanácsadási technikák


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A tantervben előírt követelmények teljesítése; a terepgyakorlatok minősítéssel ellátott dokumentumainak benyújtása; a bírálók által elfogadott szakdolgozat benyújtása.


Ideális jelentkező:

Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, védőnők, teológusok, jogászok, közgazdászok, népművelők, felsőfokú szociális végzettségűek.


Elhelyezkedési lehetőségek:

Az oklevél feljogosít a 46/2003 (VIII. 8) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló ESZCSM rendelet szerint a módszertani szaktanácsadó, helyettes szülői, nevelőszülői, örökbefogadási, gyámi gondozói tanácsadó, család- és/vagy utógondozói és nevelői munkakörök betöltésére.


Képzés helye:

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - SZTE-ETSZK

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

 

Képzési idő:

4 félév

 

Munkarend (tagozat): Levelező

 

Képzés gyakorisága: félévente kb. 15 konzultációs nap (csütörtök-péntek-szombat). A harmadik és negyedik félév a foglalkozások mellett egyéni konzultációk alapján a záró-dolgozat megírására is szolgál.

 

Min. létszám: 20

 

Max. létszám: 30

 

Finanszírozási forma: Költségtérítéses

 

Költségtérítés (félév): 98.000 Ft/félév

 

Jelentkezési feltételek:

Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és valamely humán (bölcsész, egészségügyi, jogi, szociális igazgatási és államigazgatási, közgazdasági, pedagógus, szociális, teológiai) jellegű szakon szerzett szakképzettség, legalább egy éves szakmai tapasztalat családokkal, gyermekekkel és fiatalokkal végzett segítő munkában.

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

 

A jelentkezés módja és feltételei:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: a jelentkezési lapon feltüntetettek szerint.


jelentkezési lap (letölthető)

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Baricsa Ildikó

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Tel: (62) 545-150

Fax: (62) 545-150

E-mail: szocmunka@etszk.u-szeged.hu

Honlap: www.etszk.u-szeged.hu

 

Jelentkezési határidő: 2014. június 30.

 

Képzés kezdete: 2014. szeptember

 

image001_a_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

    Címkefelhő