Oktatás  --  Tanszékek, szakcsoportok  --  Védőnői Munka és Módszertana Szakcsoport  --  Szakdolgozatkészítés  --  Szakdolgozati témák

Szakdolgozati témák 2014/2015. tanév

Meghirdetett szakdolgozati témák

2014/2015. tanév

SZTE ETSZK Védőnő Szak

 

 

Konzulens: Dr. Pogány Magdolna, főiskolai tanár

1. Szociális ellátások igénybevétele védőnői körzetben

A szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjog megvalósulása a gyakorlatban a különböző típusú szociális ellátórendszerek igénybevétele kapcsán. A gyermeket nevelő családok szociális biztonságát mennyire tudja garantálni az állami, társadalombiztosítási és önkormányzati ellátások által nyújtott pénzbeli segítség.  Mennyire ismerik a családok az egyes ellátási formákat és azok igényérvényesítési lehetőségeit. A vizsgált település – a helyi szabályozás kapcsán – kiemelt figyelmet fordít-e a szociálisan hátrányos helyzetű családok rászorultsági alapon történő ellátására.

 

2. Szabadon választott téma a szociális jog, családjog, vagy gyermekvédelem témaköréből

(pl. örökbefogadás, Gyermekjóléti Szolgálat működése, kapcsolata a védőnővel, stb.)

A fenti területekhez kapcsolódó – szabadon választott témák – elemzése elsősorban a jogi szabályozás fejlődését, változását (esetleges hiányosságait, ellentmondásait), ill. ezeknek hatásait hivatott vizsgálni a napi gyakorlat és a védőnő tevékenységhez kapcsolódó alkalmazás szempontjából.

 

Konzulens: dr. Gábor Katalin, főiskolai docens

1. Krónikus beteg gyermek otthoni gondozása, védőnő szerepe a team munkában.

 

Tapasztalatom szerint a védőnők nem nagyon vesznek részt a krónikusan beteg gyermekek gondozásában, családjuk támogatásában. Azt gondolom, nagy szükség lenne ezen a területen is munkájukra. Ennek vizsgálatát, lehetőségeit célozza ez a szakdolgozat téma.

 

2. A védőnő szerepe az alapellátási team-ben.

 

A védőnő szerepe nagyon fontos része az alapellátási team tevékenységének. A védőnői hálózat működési feltételeiben (munkáltató, felszereltség, tanácsadó, működési forma) számos változás történt illetve várható napjainkban. Az ezzel kapcsolatos problémák, lehetőségek, vélemények kutatásával foglalkozik ez a szakdolgozat téma.

 

3. Veleszületett szívbetegségben szenvedő gyermekkel kapcsolatos védőnői teendők.

 

A veleszületett szívbetegségek a leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenességek közé tartoznak. Sokszor a betegek és családjuk egész életvitelét befolyásolja egy ilyen rendellenesség. A védőnői segítségnyújtás lehetőségeit, az erre való igényt kutatja ez a szakdolgozati téma. 

 

4. Anyatejtáplálás egy adott területen.

 

Az anyatejes táplálás propagálása, segítése a védőnői munka egyik legfontosabb, legszebb része. Az ezzel kapcsolatos helyzet felmérése egy adott területen segíti a hallgatót, hogy saját tapasztalatából ismerje meg a felvetődő problémákat, a védőnő segítségnyújtásának lehetőségeit.

 

5. Koraszülés, a koraszülöttekkel kapcsolatos speciális problémák a védőnő munkájában.

 

A koraszülöttség jelentősen ronthatja az így született gyermekek esélyeit, számos betegség előfordulására hajlamosít, speciális gondozást igényel. A felmerülő problémák kutatása, a koraszülöttek és időre születettek adatainak, problémáinak összehasonlítása ennek a szakdolgozat témának a célja.

 

6. Anaemiák előfordulása adott területen.

 

Az anaemia gyakran előforduló állapot a gyermekkorban. Hatása a gyermek fejlődésére, több szervrendszerének működésére tankönyvi adat. Sajnos korrekt diagnosztikája, kezelése nem mindig valósul meg a napi gyakorlatban. A megelőzésben, életmódbeli kérdésekben, a betegség gyanújának felvetésében jelentős lehetőségei vannak a védőnőknek. Ezek felkutatása a célja ennek a szakdolgozati témának.

 

 

Konzulens: Dr. Pintérné Dr. Jármay Katalin, főiskolai tanár

1. Helicobacter pylori fertőzés kezelési lehetőségei, a makrolid rezisztencia gyakorisága.

2. Helicobacter pylori fertőzés, mint a fekélybetegség és gyomorrák kockázati tényezője.

3. Összefüggések az étkezési szokások és a Barrett metaplasia típusai között.

4. Non alkoholos steatohepatitis (NASH) a táplálkozási szokások és a lipid profil tükrében.

5. Erectilis dysfunkció, mint a vascularis károsodásokhoz vezető belgyógyászati kórképek előfutára.

6. Terhesség és dyspepsia: prevenció, edukáció-

7. Terhesség és C-HCV

 

Konzulens: Dr. Farkas Sándorné Dr. Gunics Gyöngyi, főiskolai docens

1. Táplálkozás szerepe az osteoporosis kialakulásában.

2. Vashiányos anaemia előfordulásának gyakorisága a terhesség idején.

3. Táplálkozás szerepe a hypertónia kialakulásában.

4. A védőoltások szerepe a fertőző betegségek megelőzésében.

5. Légúti vírusfertőzések előfordulása.

6. Húgyúti fertőzések antibiotikum terápiás lehetőségei.

7. Gyógynövények népi használata.

8. A fiatalkorban előforduló alkoholfogyasztás előfordulásának gyakorisága.

9. Szabadon választott téma megbeszélés alapján.

 

Konzulens: Dr. Joó Gabriella, főiskolai docens

1. Fiziológiás változások várandósság alatt

2. Mindennapi függőségeink - koffein, nikotin, alkohol- hatása a

terhességre és a magzat fejlődésére

3. Védőoltásokat kísérő mellékhatások gyakoriságának feltérképezése

 

Konzulens: Dr. Tobak Orsolya, főiskolai docens

1. Másság és előítélet - fogyatékkal élők védőnői gondozása

2. Szűrővizsgálati protokollok alkalmazása a státuszvizsgálatok alkalmával

3. Védőnői feladatok az iskolai szűrővizsgálatok során

4. Védőnői méhnyakszűrő minta program monitoring

5. Serdülőkorban adott HPV elleni védőoltások megítélése szülői szemmel

6. Csecsemőtáplálás újszerű megközelítése

7. Gyermekbalesetek, védőnői feladatok az elsősegélynyújtásban

8. Krónikusan beteg gyermek védőnői gondozása – PKU, más anyagcsere betegségek, coeliakia

9. Egyéb téma - a védőnői gondozás tárgykörében

 

Konzulens: Sándorné Szabó Iringó, tanársegéd

1. Táplálkozási szokások vizsgálata várandós nők körében

2. Családtervezési ismeretek és szokások vizsgálata

3. Szülésre-, szülőségre felkészülés gyakorlatának vizsgálata egy adott mintán

4. A védőnői gondozás, tanácsadás hatékonyságának vizsgálata a szülésre való felkészülésben

5. Gondozottak elégedettségvizsgálata egy adott védőnői körzetben (a védőnői munka minőségfejlesztése)

6. Baleset-megelőzési és elsősegélynyújtási ismeretek és készségek vizsgálata kisgyermekes szülők körében

7. Dentálhigiénés ismeretek és szokások vizsgálata várandós nők körében

 

Konzulens: Batka Tiborné Bajusz Judit, tanársegéd

1. A várandósgondozás megítélése a gondozottak véleménye alapján

2. A védőnő feladatai a gyermekágyi pszichés zavarok prevenciójában és felismerésében

3. A gyermek fejlődésének megítélése szülői szemmel

4. A védőnői munka hatékonyságának felmérése a csecsemőkori fejlődésének megítélésében

5. Nővédelmi feladatok a mellrák megelőzésében

6. Védőnői feladatok a táplálékallergiás gyermekek gondozásában

7. Az anya-gyermek kapcsolat alakulása/kialakulása az első 6 hétben és/vagy a csecsemőkorban

8. Családtervezési szokások alakulása egy adott területen

9. A csecsemőtáplálás alakulása egy adott területen (anyatejes táplálás, mesterséges táplálás, hozzátáplálás vizsgálata)

10.  Védőnői feladatok a gyermekágyban a változások tükrében

11.  Táplálkozási szokások vizsgálata egy adott területen

12.  Szabadon választott téma előzetes megbeszélés alapján

 

Konzulens: Dr. Rózsa Éva, adjunktus

1. Az őssejt levétel népszerűsége

2. A komplementer medicina népszerűsége

3. Az ETSZK hallgatóinak egészségi állapota

4. A védőnői munka társadalmi megítélése

5. Az életkorhoz kötött kötelező és ajánlott védőoltások lakossági megítélése

6. Táplálkozás óvodáskorban: mennyiség és minőség

7. A védőnő szerepe a quaterner prevencióban

8. Óvodáskorúak dohányzással kapcsolatos ismeretei

9. Az iskolai büfé program gyakorlati megvalósulása

 

Konzulens: Serfőző Gyöngyi, adjunktus

1. Várandós nők életmódjának vizsgálata és ezzel összefüggésben laboreredményeik értelmezése

2. Vashiányos anémia vizsgálata várandósság alatt

 

Konzulens: Dr. Helembai Kornélia, főiskolai tanár

1. A védőnők tanácsadási attitűdjének vizsgálata (kérdőíves felmérés alapján)

A gondozás során alapvetően fontos a másik ember feltétel nélküli elfogadása, bevonása a problémamegoldásba, amely akkor valósulhat meg, ha a védőnő beállítódása ezt támogatni tudja. A „Tanácsadói Attitűdskála” segítségével feltárhatók azok a területek, amelyeken a tanácsadói magatartás alapkövetelményei csak az elméleti tudás szintjén működnek, azonban a hétköznapok gyakorlatában nem és ezért fejlesztést igényel.

2. A tanácsadói beszélgetés jellemzői védőnők körében (tanácsadói beszélgetések elemzése alapján)

A tanácsadói beszélgetés fő célja az, hogy feltárja a gondozottak/kliensek problémáit, megoldással kapcsolatos elgondolásait, amelyek ismeretében a védőnő hatékonyabb segítséget nyújthat a hozzá fordulóknak. A beszélgetéselemzés szempontjainak felhasználásával lehetőség nyílik annak a megállapítására, hogy a rögzített tanácsadói beszélgetések mennyiben felelnek meg az elvárásoknak, továbbá feltárhatók azok a gyenge pontok, amelyek fejlesztése növelheti a védőnői munka eredményességét.

 

Konzulens: Dr. Tulkán Ibolya, főiskolai docens

1. A krónikusan beteg gyermek és családja szükségleteinek feltárása

Javaslat a téma feldolgozásához: A hallgató holisztikus szemlélettel (fizikai, pszichés, szociális szempontokat figyelembe véve) feltárhatja a gyermek és családja szükségleteit, megfogalmazhatja az ápolási problémákat, és olyan rövid és hosszú távú ápolási tervet készíthet, amelyben saját szakterülete kiemelt hangsúllyal szerepel. A szakdolgozat keretei lehetőséget adnak a többszakmás együttműködés hangsúlyozására is.

Ajánlott módszer: Kérdőíves felmérés, interjú készítése, esettanulmányok bemutatása, retrospektív dokumentum elemzés ill. ezek kombinációja.

2. Szabadon választott téma gyermekápolás témakörből

 

Konzulens: Simon Katalin, mestertanár

Szülészeti szakápolástan

1. Incontinencia előfordulása a szült nők körében (multiparák).

2.. Betegelégedettségi vizsgálat a szülészeti-nőgyógyászati betegek körében.

3. Családközpontú szülészet (pszichoprophilaxis, együttszülés, alternatív szülészet).

4. Védőnő feladatai a korai gyermekágyban a változások tükrében.

5. Szabadon választott téma.

 

Konzulens: Bársonyné Kis Klára, mestertanár

1. Rizikómagatartás és annak következményei az egyes életkorokban

2. Egészségviselkedés a különböző életkorokban

3.  Pszichoszociális tényezők szerepe a várandósok egészségképére

4.  Segítő kommunikáció szerepe a védőnői gondozásban

 

Konzulens: Lobanov-Budai Éva, tanársegéd

1.A családban alkalmazott nevelési módszerek vizsgálata, a védőnő lehetőségei és szerepe a családi nevelés segítésében

2. A család/intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) szerepe a gyermek egészségmagatartásának alakításában


3. A védőnő szemléletformáló szerepe és lehetőségei a családok/gondozottak egészségmagatartásának alakításában

4.Az egészségfejlesztés lehetőségei halmozottan hátrányos kistérségekben, településeken

 

Konzulens: Lantos Katalin, tanársegéd

Az adott témakörben egyénileg egyeztetett téma:

1.  Fejlődéslélektan témaköre

2.  Evészavarok, testképzavarok

3.  Családpszichológia

4.  Krízisek pszichológiája

 

Konzulens: Dr. Németh Anikó, adjunktus

1. Serdülő korosztály drogfogyasztási/alkoholfogyasztási/dohányzási szokásainak jellemzői és a védőnő lehetőségei a drogfogyasztás/alkoholfogyasztás/dohányzás primer (secunder, tercier) prevenciójában

2. Serdülő korosztály szexuális ismeretei és magatartása és a védőnő lehetőségei a szexuális kultúra fejlesztésében

3. A védőnő szerepe és lehetőségei egy meghatározott közösség egészségfejlesztésében

 

Konzulens: Pukánszky Judit, tanársegéd

1. Előre egyeztetett témák a Fejlődéslélektan területéről

2. Médiahasználat, médiahatások

3. Táplálkozási zavarok, testképzavarok

4. Mentális betegségek

 

Konzulens: Igazné Dr. Prónai Borbála, főiskolai docens

Témakör: Bioetika

1. Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók ápolásának etikai kérdései

2. A gyermekek ápolásának etikai vonatkozásai

3. Különleges esetek ápolásetikai problémái (AIDS-betegek, Jehova Tanúi)

4. Szabadon választott téma az oktatóval történő megbeszélés alapján

 

Konzulens: Szabó Péter, tanársegéd

1. Gyermekszegénység (oktatóval egyeztetett téma alapján)

2. Jelzőrendszer működése, működtetése a gyermekvédelmi alapellátásban

 

 

A konzulensek elérhetőségei

 

 Dr. Pogány Magdolna

Munkahelyi telefon: 06/62/546-463

E-mail cím: poma@etszk.u-szeged.hu

 

Dr. Pintérné Dr. Jármay Katalin

Munkahelyi telefon: 06/62/546-409

E-mail cím: jaka@etszk.u-szeged.hu

Dr. Gábor Katalin

Munkahelyi telefon: 06/62/546-409

E-mail cím: gaborka@etszk.u-szeged.hu

 

Dr. Farkas Sándorné Dr. Gunics Gyögyi

Munkahelyi telefon: 06/62/546-409

E-mail cím: ggyongyi@etszk.u-szeged.hu

 

 Dr. Joó Gabriella

Munkahelyi telefon: 06/62/541-419

E-mail cím: joog@etszk.u-szeged.hu

 

Dr. Tobak Orsolya:

Munkahelyi telefon: 06/62/545-104

E-mail cím: tobako@etszk.u-szeged.hu

 

Sándorné Szabó Iringó

Munkahelyi telefon: 06/62/541-818

E-mail cím: iringo@etszk.u-szeged.hu

 

Batka Tiborné Bajusz Judit

Munkahelyi telefon: 06/62/545-714

E-mail cím: bajuba@etszk.u-szeged.hu

 

Dr. Rózsa Éva

Munkahelyi telefon: 06/62/541-818

E-mail cím: dr.rozsa.eva@gmail.com

 

Serfőző Gyöngyi

Munkahelyi telefon: 06/62/541-419

E-mail cím: serfozogy@etszk.u-szeged.hu

 

Dr. Helembai Kornélia

Munkahelyi telefon: 06/62/545-039

E-mail cím: helembai@etszk.u-szeged.hu

 

Dr. Tulkán Ibolya

Munkahelyi telefon: 06/62/546-413

E-mail cím: tulkan@etszk.u-szeged.hu

 

Simon Katalin:

Munkahelyi telefon: 06/62/546-408

E-mail cím: simonka@etszk.u-szeged.hu

 

Bársonyné Kis Klára

Munkahelyi telefon: 06/62/546-889

E-mail cím: barsony@etszk.u-szeged.hu

 


Lobanov-Budai Éva

Munkahelyi telefon:06/62/341-815

E-mail cím: budai@etszk.u-szeged.hu

 

Lantos Katalin

Munkahelyi telefon:06/62/341-815

E-mail cím: lantoskatalin@etszk.u-szeged.hu

 

Pukánszky Judit

Munkahelyi telefon: 06/62/341-815

E-mail cím: pukanszkyj@etszk.u-szeged.hu

 

Igazné Dr. Prónai Borbála:

Munkahelyi telefon: 06/62/545-130 (Bal fasor)

Munkahelyi telefon: 06/62/546-411 (Temesvári krt.)

E-mail cím: probo@etszk.u-szeged.hu

 

Szabó Péter:

Munkahelyi telefon: 06/62/341-835

E-mail cím: szabop@etszk.u-szeged.hu

 

Kep_013_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

    Címkefelhő