Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport  --  Bemutatkozás

Bemutatkozás - Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport

Az Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport karunk egyik legfiatalabb szakcsoportja, mely a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karának Védőnő Szakáról vált le 2005-ben. A Védőnő Szak a kar akkori vezetőségének döntése alapján profiltisztítás céljából Egészségmagatartás-és fejlesztés, Védőnői Munka és Módszertana, valamint Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoportokra bomlott, de természetesen a megszokott ad hoc beidegződés alapján azóta is szorosan együttműködve végzik oktató és nevelő munkájukat.


A szakcsoport orvos és gyógyszerész végzettségű oktatóinak feladata a karon megvalósuló Védőnő-, Ápoló-, Gyógytornász- és Képi diagnosztikus asszisztens szakirányok képzésében az orvostudományi ismeretek alapjainak biztosítása, mely az anatómia, élettan, mikrobiológia, belgyógyászat és gyermekgyógyászat oktatása révén megfelelő és biztos talajt készít elő az egyes szakirányok felépítményének kialakításában. Az orvostudományi alapok magas szintű biztosításában nagy szerepet játszik az a tény, hogy a szakcsoport valamennyi tagja egy tőről fakadva a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem elméleti-és klinikai intézeteiből érkezett az intézménybe, és valamennyien az anyaintézetekkel mindennapi munkakapcsolatban állnak, illetve tudományos munkájuk jelentős részét is ezen intézményekkel együttműködve végzik.


A szakcsoport valamennyi tagja minősített oktató, az egyetemi követelményrendszernek megfelelően a magas szintű oktató és nevelő munka mellett élénk publicitást végeznek, hazai és nemzetközi kongresszusokon szerepelnek előadásokkal. A kar pályázati tevékenységében aktív részt vállalnak. A hallgatókkal szorosan együttműködve segítik szakdolgozataik magas szintű előkészítését, TDK konferenciákon való részvételüket, a segítőszakmák igényes elsajátítását, a megfelelő szakmai alázat és empátia kialakítását, evvel pedig a jól felkészült és lelkiismeretes szakemberek biztosítását.
A szakcsoport fontos feladatának tekinti a jövőben bevezetendő idegen nyelvű oktatás magas szintű előkészítését, illetve a kar újabb képzési szakirányaihoz kapcsolódó tantárgyleírások előkészítését, kivitelezését, pl. az Ápolási Tanszék kezdeményezésével és irányításával beindítandó szülésznő és mentőtiszt képzés.


Az idegen nyelvű oktatásra való felkészülést célozta Boda Márta emerita professzor azon törekvése, melyet a gyermekgyógyászat érdekfeszítő témaköreiben indított a hallgatók és kollégák körében is igen népszerű speciálkollégium formájában.

image002_a_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

    Címkefelhő