Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék  --  TDK témakörök

TDK témakörök

Szegedi Tudományegyetem

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

 

TDK-témajavaslatok

 

 

Dr. Duró Annamária

 

 1. A tanyán élők társadalmi problémái
 2. A kistelepülések lakóinak szociális ellátása
 3. „Segítő hivatás, segítő személyiség”

 

 

Héderné Dr. Berta Edina

 

 1. Szociális munka elmélete
 2. Kutatás a szociális munka gyakorlatában
 3. Segítő szerep, segítő személyiség
 4. Interkulturalitás a segítő kapcsolatban

 

 

Laukó Gábor

 

 1. A magyarországi nonprofit szervezetek szerepe az egyéni, társas és társadalmi szükségletek kielégítésében
 2. Sorsok, választások, motivációk nonprofit szervezetek vezetői és önkéntesei életében

 

 

Mihálka Mária

 

 1. A családok szerepe a mai magyar társadalomban
 2. A közösségek szerepe a mai magyar társadalomban
 3. A kisebbségek esélyegyenlősége

 

 

Dr. Piczil Márta

1. Devianciák a magyar társadalomban

 

Dr. Pogány Magdolna

 

 1. A társadalombiztosítás nyugellátásainak igénybevétele a szociális intézményekben élők körében
 2. Önkéntes kölcsönös egészség és/vagy nyugdíjpénztárak szerepe az öngondoskodásban
 3. A munkavállalók/közalkalmazottak jogainak érvényesülése a szociális intézményekben dolgozók körében
 4. Az ellátottak kollektív és egyéni jogainak érvényesülése és garanciái a szociális szolgáltatások nyújtása során

 

 

Szabó Péter

 

 1. Családtámogatási rendszer hatékonyságának vizsgálata. A gyermeknevelésre fordított családi és állami költségek számszerűsítése, különös tekintettel a generációk közötti transzferekre
 2. Szociálpolitika aktuális kérdései az alábbi területekről: családtámogatás, lakáspolitika, gyermekszegénység, nyugdíj

 

 

Tunyogi József

 

 1. Hajléktalan emberek szociális ellátásával összefüggő témák külön megbeszélés szerint
 2. Fogyatékos emberek szociális ellátásával kapcsolatos témák külön megbeszélés szerint

 

 

Vida Anikó

 

 1. Az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyezésével és közfoglalkoztatásával összefüggő szakpolitikák elemzése (települési és országos szinten)
 2. Intézményes kirekesztési mechanizmusok a szociális ellátások és szolgáltatások területén, a többségi társadalom „szegénységképe”
 3. A mai magyar társadalom életminőségével és értékrendszerével összefüggő empirikus és elméleti kérdések
 4. Az életstílusok és kapcsolati formák változatai Magyarországon (házassággal, gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök, női életút és kétkeresős család, szinglik, élettársak, látogató együttélések, válások, meghosszabbodott ifjúkor, stb.)
IMGP1939_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

  Címkefelhő