Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Szolgáltató egységek  --  Kari könyvtár  --  Szolgáltatások

Tájékoztató a könyvtár szolgáltatásairól

Olvasószolgálat

A könyvtáros biztosítja az olvasó beiratkozását, ismerteti a könyvtárhasználatának feltételeit, bemutatja a Könyvtárat.

 

Tájékoztatás

A könyvtáros tájékoztatást nyújt a Kari Könyvtár és más könyvtárak állományáról, könyvtári adatbázisok használatáról és szolgálhat közérdekű információkkal.

 

Kölcsönzés

A kölcsönzés feltétele a beiratkozás. ( I/2. pont ) A Kar beiratkozott hallgatói és oktatói valamennyi könyvtári szolgáltatást igénybe vehetik. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói és oktatói korlátozott mértékben használhatják a Könyvtár szolgáltatásait. Azokat a dokumentumokat kölcsönözhetik, amelyek az SZTE Egyetemi Könyvtár állományában nem fellelhető, vagy kölcsönzés alatt álló példányok. Ezeknek a könyveknek lejárati ideje maximum 3 hét lehet. Minden esetben a Könyvtárosnak az olvasói igényeket figyelembe véve mérlegelnie kell, hogy a keresett dokumentum kölcsönzésre bocsátható, és milyen határidővel. Külső érdeklődők, illetve más egyetemek hallgatói és oktatói a kölcsönzés kivételével, használhatják a Kari Könyvtárat, és ehhez beiratkozniuk nem kell.

 

Helyben olvasás

A helyben olvasáshoz a fenntartó olvasótermet biztosít, ahol az adott könyvtár teljes állománya használható. Az olvasóteremben csendet és rendet kell tartani és oda táskát, kabátot és élelmiszert bevinni nem lehet, mobiltelefon használata tilos.

 

Irodalomkutatás

Manuális: A Könyvtár állományában rendelkezésre álló nyomtatott bibliográfiák, folyóiratok, kézikönyvek, tankönyvek segítségével.

 

Számítógépes: A Szegedi Tudományegyetem hálózatán keresztül szolgáltatott adatbázisokból, internetes folyóiratokból, a Kari Könyvtár honlapján összegyűjtött folyóiratlistából, internetes forrásokból.

 

Szakdolgozatok

A szakdolgozatokat csak a Kar oktatói, hallgatói tekinthetik meg. A könyvtár olvasótermében a legfrissebb szakdolgozatok találhatók. A szakdolgozatok évre, szakra lebontott listája és a kiválasztott dolgozat a könyvtárostól kérhető el és neki kell visszaadni. A szakdolgozatot kölcsönözni, fénymásolni nem lehet, csak helyben használatra van lehetőség.

A régebben íródott szakdolgozatok egy külön e célra kialakított helyiségben találhatók, ezekről évekre visszamenőleg található lista, mely szintén a könyvtárostól kérhető. Mivel a teremben oktatás folyik, az innen kikért szakdolgozatokat csak 1-2 napon belül tudja a könyvtáros rendelkezésre bocsátani.

 

Fénymásolás

Bizonyos dokumentumokról az olvasók fénymásolatot készíthetnek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt, a Kar területén működő fénymásolóban. Nem készíthető másolat szakdolgozatról, kéziratról, egész könyvről és folyóiratról. A másolat csak tanulmányi, oktatási, kutatási célokra használható.

 

Internethasználat

A Könyvtárban 4 számítógép áll az olvasók rendelkezésére, internet kapcsolat biztosítására

image004_a_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

    Címkefelhő