Szolgáltató egységek  --  Kari könyvtár  --  Szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat


Általános rendelkezések:

 • A könyvtár helységeibe kabátot, táskát bevinni nem szabad. Ezek elhelyezésére a könyvtár előterében van lehetőség.
 • A könyvtárba élelmiszert, italt bevinni, mobiltelefont használni, az olvasóterem csendjét megzavarni tilos.
 • A könyvtár állományát képező dokumentumok, a könyvtár berendezése egyetemi ill. kari tulajdon, melyet jogszabályok védenek; megrongálása, eltulajdonítása szigorúan tilos, kártérítési kötelezettséggel jár.
 • A könyvtári szabályok megszegése a kölcsönzési és a könyvtárhasználati jog időleges vagy végleges megvonásával jár.
 • Egyik olvasó a másik olvasó nevében nem kölcsönözhet, a kölcsönzéshez szükséges kártya elvesztését, időben be kell jelenteni.

Beíratkozás:

 • Beiratkozás feltétele : aktív hallgatói jogviszony és érvényes személyi igazolvány.
 • A beiratkozás minden olvasó számára ingyenes.
 • A könyvtári tagság beiratkozástól egészen leszerelésig érvényes, nem szükséges évente újra beiratkozni, viszont a személyi adatokban bekövetkező változást az olvasónak jeleznie kell.
 • Belépési nyilatkozat aláírása, amivel az olvasó elfogadja a Kari Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat, a számítógépes nyilvántartást és kölcsönzést.


Könyvtári szolgáltatások


Kölcsönzés:

 • Kölcsönözni csak érvényes diákigazolvánnyal vagy könyvtári olvasójeggyel lehet
 • Egyszerre összesen 6 könyvet lehet kölcsönözni egy hónapra.
 • Nem kölcsönözhetők: olvasótermi kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak stb.), szakdolgozatok, a folyóiratok.
 • Egyes tankönyvek, jegyzetek bizonyos szakok és évfolyamok számára a kurzus időszakára (félév, egy év) kölcsönözhetők.
 • A Gyógytornász Szak könyvei, csak a Szak oktatói és hallgatói számára kölcsönözhetőek.
 • A kölcsönzési idő kétszer hosszabbítható, személyesen vagy e-mailben (kata@etszk.u-szeged.hu) az olvasójegy vagy a diákigazolvány vonalkódszámának megadásával.
 • A határidő többszöri túllépése, a kölcsönzött dokumentumok ismételt elvesztése, megrongálódása esetén a könyvtár az olvasót meghatározott időre vagy véglegesen kizárhatja szolgáltatásaiból.
 • A kölcsönvett dokumentumokért az olvasó teljes anyagi felelősséggel tartozik, köteles azokat a határidő lejártakor hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatni.
 • A Könyvtár állományába tartozó dokumentumokba bejegyzést tenni, szöveget aláhúzni, a dokumentumot megcsonkítani tilos.
 • Sérült, elveszett dokumentumok esetében a könyvtár elfogad egy másik példányt-antikváriumban beszerzett, ill. a könyv újabb kiadása -, vagy kérhet kártérítést.
 • Az olvasók hallgatói jogviszonyuk, vagy munkaviszonyuk megszűnésekor kötelesek megjelenni a távozási lappal a könyvtárban, ahol a könyvtáros igazolja, hogy az olvasónak nincs visszamaradt tartozása – e nélkül a hallgató nem bocsátható államvizsgára.

Szakdolgozatok:

 • A szakdolgozatokat csak a Kar oktatói, hallgatói tekinthetik meg.
 • A szakdolgozatok évre, szakra lebontott listája és a kiválasztott dolgozat a könyvtárostól kérhető.
 • A szakdolgozatot kölcsönözni, fénymásolni nem lehet, csak helyben használatra van lehetőség.
 • A régebben íródott szakdolgozatok egy külön e célra kialakított helyiségben találhatók, ezekről 10 évre visszamenőleg található lista, mely szintén a könyvtárostól kérhető. Mivel a teremben oktatás folyik, az innen kikért szakdolgozatokat csak 1-2 napon belül tudja a könyvtáros rendelkezésre bocsátani.

Internethasználat:

 • A könyvtár számítógépeit csak a Kar oktatói, beiratkozott hallgatói használhatják.
 • Az olvasói számítógépek elsősorban könyvtári katalógusok használatára, a tanulmányi, oktatói, kutatói tevékenységhez szükséges információgyűjtésre, irodalomkutatásra, szövegszerkesztésre használhatók. Nyomtatásra, CD használatra a könyvtárban nincs lehetőség.
 • A gépeken játszani illetve azokat illetéktelen célokra használni nem lehet.
 • Nagy olvasói forgalom esetén a számítógépeket csak korlátozott ideig lehet használni.

Fénymásolás:

 • Bizonyos dokumentumokról az olvasók fénymásolatot készíthetnek a fénymásolás ideje alatt (du. 14 óráig), a Kar területén működő fénymásolóban.
 • Nem készíthető másolat szakdolgozatról, kéziratról, egész könyvről és folyóiratról.
 • A másolat csak tanulmányi, oktatási, kutatási célokra használható.A könyvtár használatának szabályait megsértő olvasótól a Könyvtár szolgáltatásait ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja!!!P1000717_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

  Címkefelhő